You are here

El nostre casal està gestionat per una Comissió Gestora formada per persones voluntàries de les diverses comissions d’activitats del Casal.

Aquesta Comissió Gestora treballa sempre conjuntament amb la persona dinamitzadora i és un òrgan de funcionament horitzontal, sense presidència, amb una persona voluntària que assumeix les tasques de representació de la Comissió Gestora als diversos actes on es convida anar al casal.

Cada comissió d’activitats elegeix representants que passen a ser la Comissió Gestora del Casal.

Aquests representants, a més de les funcions que els corresponen de la seva comissió d’activitats, tenen les següents funcions com a membres de la Comissió Gestora:

  • Obrir el punt d’informació del casal i fer l’atenció al públic, transmetre a qui correspongui o donar resposta a les demandes, conflictes i/o queixes de les persones sòcies i usuàries.
  • Convocar, juntament amb el Districte, les assemblees del Casal i vetllar per que es compleixin els acords i fer el seguiment del temps de renovació dels representants de cada comissió d’activitat.
  • Complir i fer complir la normativa de funcionament del Casal, publicada en el taulell d’anuncis, entre d’altres.
Undefined