You are here

El Casal s’organitza seguint el  Pla de millora dels Casals de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona. El Pla de millora proposa una manera d’organització dels casals basada en l’horitzontalitat i la participació activa de totes les persones que ho vulguin.

El Pla de millora proposa estructurar i organitzar els voluntaris/es del Casal en Comissions. Dintre de cada Comissió  s’escull, a través del vot, un/a representant que formarà part de la Comissió Gestora, que serà l’òrgan gestor del Casal amb el suport de la persona dinamitzadora.

La dinamitzadora del Casal proposarà un calendari de reunions amb les Comissions i amb la comissió gestora per tal de parlar, avaluar i  decidir aspectes relacionats amb el Casal.

Actualment el Casal està constituït per 5 comissions d’activitats que treballen de manera conjunta amb la dinamitzadora.

Undefined