You are here

En aquests moments encara no és possible fer-se soci de Ca l’Isidret, però si del Casal Paraguai Perú.
Les persones interessades en fer-se sòcies del Casal han de passar per Secretaria amb 2 fotografies mida carnet, la fotocopia del DNI, i omplir un formulari.

També es pot descarregar el formulari per fer-se soci/sòcia a continuació:

FORMULARI SOCI/SÒCIA CA L’ISIDRET

En cas de què la persona ja sigui sòcia d’un altre Casal de l’Ajuntament, no caldrà fer-se soci/a del Casal per a realitzar activitats.

Undefined