You are here

Les inscripcions es realitzaran el mes de setembre mitjançant un sorteig. Els números del sorteig els podran recollir els socis/es a mitjans de juny a la secretaria. Es deixen dos dies perquè es puguin apuntar persones socies d'altres casals i després persones que no siguin socies a les places que queden lliure. 

Cada final de trimestre, durant el curs, les persones inscrites podràn renovar l'inscripció, sino renoven dins el periode d'inscripcions la plaça estarà disponible per a un altre persona. S’establiran uns dies d’inscripció per tal que els nous interessats puguin saber si hi ha places lliures on apuntar-se.

Les llistes d'espera tindran validesa mentre duri el trimestre.

Undefined