You are here

Les inscripcions es realitzen el mes de setembre. El pagament es fa per trimestres i al llarg del curs hi ha possibilitat d’entrar als tallers on hagin quedat places sempre segons el calendari publicat a secretaria.

1. FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS PER A INICI DE CURS

PERSONES SÒCIES DEL CASAL JOAN MARAGALL: cal venir amb el carnet de soci/a a recollir el número pel sorteig a final de curs o la primera setmana de setembre. El sorteig és públic i un cop realitzat es deixa penjat al taulell d’anuncis l’ordre que n’ha sortit, amb el dia i l’hora que toca venir a fer la inscripció a cadascú.

PERSONES SÒCIES D’ALTRES CASALS DE GENT GRAN: Les persones que són sòcies d’algun altre casal de gent gran de l’Ajuntament de Barcelona tenen reservat un dia concret per a fer la inscripció, sempre posterior a les inscripcions dels socis del Casal Joan Maragall i per ordre d‘arribada.

PERSONES NO SÒCIES DE CAP CASAL: Les persones grans que no siguin sòcies de cap casal de gent gran de l’Ajuntament de Barcelona també tenen un dia reservat per a fer la inscripció, sempre posterior a les inscripcions dels socis del casal i dels socis dels altres casals. La inscripció també es fa per ordre d‘arribada.

2. FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS PEL SEGON TRIMESTRE

Les persones que ja havien iniciat el taller a l’octubre podran renovar la inscripció a finals de trimestre i reservar així la seva plaça. Posteriorment hi haurà un parell de dies reservats per a que les persones que vulguin començar un taller al gener puguin apuntar-se on quedin places.

3. FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS PEL TERCER TRIMESTRE

Les persones que ja havien iniciat un taller podran renovar la inscripció a finals de trimestre i reservar així la seva plaça. Posteriorment hi haurà un parell de dies reservats per a que les persones que vulguin començar un taller l’últim trimestre puguin apuntar-se on quedin places.

Undefined