You are here

El curs 2013-2014 el casal va ser remodelat completament i ara podem gaudir d’un espai modern i acollidor on destaquen dos espais diàfans destinats als jocs de taula (cartes i dominó, respectivament) situats a l’entorn del bar, que funciona com un espai relacional i/o de trobada.

També compta amb una sala polivalent on es desenvolupen les diverses activitats relacionades amb la realització d’exercici físic, dues aules on és realitzen les diferents activitats de caire més cultural i una aula multimèdia que compta amb 8 ordinadors.

El casal també ofereix els serveis de perruqueria així com servei de podologia, dirigits exclusivament a les persones sòcies del casal.

Undefined