You are here

Els ateneus de fabricació són uns nous espais públics de nova generació que volen oferir un lloc per a la creació i l’aprenentatge vinculats a les noves tecnologies, en especial la fabricació digital en 3D.

Els ateneus tenen el doble objectiu de divulgació de la cultura digital i de suport a projectes que tinguin un retorn social. Més que equipaments municipals, els ateneus de fabricació són un servei que podrem oferir en un espai específic i exclusiu o dins d’un equipament ja existent.

Podem dir que són espais perquè qualsevol persona emprenedora o col·lectiu utilitzi els mitjans tecnològics que oferim (per exemple, la impressió 3D) per crear projectes o objectes físics –sense propietat intel·lectual- que tinguin un benefici col·lectiu. A diferència dels centres cívics, on hi ha una oferta d’activitats, als ateneus de fabricació, les persones usuàries generen la seva pròpia oferta, en lloc de ser consumidors passen a ser productors del consum propi.

Aquests espais també tenen una funció divulgativa. Han de ser el mitjà per apropar la fabricació digital a les persones i es fa a través de tres programes:

  • Programa pedagògic, fet amb el Consorci d’Educació de Barcelona, per crear els vincles amb els escolars i el professorat, mitjançant visites, tallers i acompanyament en projectes.
  • Programa de famílies, perquè l’aprenentatge tecnològic es faci en família, per poder acompanyar l’infant en el seu desenvolupament experiencial. Per això s’ofereixen activitats per a tota la família els dissabtes al llarg del curs escolar i als casals d’estiu.
  • Programa d’innovació social, per fer aflorar el talent ocult que hi ha al territori, entre el veïnatge i les entitats.

De moment està funcionant com a prova pilot l’Ateneu de fabricació de Les Corts, que s’obre per a activitats puntuals exclusivament pensades per apropar la fabricació digital a les persones.

Properament es posarà en marxa un segon espai a Ciutat Meridiana que posarà l’accent en el programa pedagògic, així com en el foment de la formació laboral i la ocupació, en estreta col.laboració amt tots els agents educatius i socials del territori per satisfer primordialment les necessitats dels barris.

Recentment, el 3 de juliol, l’Ateneu de fabricació de Ciutat Meridiana va rebre la visita de diverses entitats i associacions de Nou Barris i també d’experts internacionals que van poder conèixer les seves instal.lacions. En aquest enllaç podreu veure les fotografies de la visita: http://ow.ly/z2qpC