You are here

L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut un total de 16 projectes amb els I Premis Barcelona Innovació Educativa. Entre els que han rebut aquest reconeixement, hi ha La Troca, escola comunitària de formació permanent radicada a La Lleialtat Santsenca; l'associació La Formiga, amb seu al Poble-sec; i l'Escola Jaume I de Sants. El consistori ha creat aquests guardons per reconèixer les iniciatives d’innovació i renovació pedagògica desinteressades que entitats i centres educatius porten a terme a la ciutat.

Barcelona ha destacat històricament per la seva capacitat de generar projectes pedagògics innovadors. Des de principis del segle XX, han estat constants els exemples d’experiències que han destacat pel seu caràcter renovador de la pràctica pedagògica i del seu abast, i alguns s’han estès arreu del món. En les darreres dècades, aquest esperit innovador s’ha concretat i traduït a la pràctica en el desenvolupament de la ciutat educadora, en què estan inspirats aquests premis.

Ara, per primer cop, el consistori crea el Premi Barcelona Innovació Educativa on, mitjançant un jurat presidit per la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, es reconeixen aquelles iniciatives que comporten una millora de la pràctica educativa i que contribueixen a promoure les oportunitats educatives i la inclusió social. S’han establert dues modalitats en funció del seu àmbit sectorial (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Formació Professional, Educació al llarg de la vida, Lleure Educatiu) i territorial (un per a cada districte de la ciutat).

Al districte de Sants-Montjuïc, l’Escola Jaume I ha estat premiada per la innovació en els usos dels espais, per promoure una pedagogia activa i el treball entre alumnes de diferents edats per afavorir aprenentatges significatius. Però dos dels premis sectorials també han recaigut en iniciatives educatives nascudes als barris de Sants i del Poble-sec. D’una banda, l’associació sociocultural La Formiga, que ofereix cursos de llengua i lleure educatiu per a joves nouvinguts al Poble-sec. De l’altra, l’escola comunitària de formació permanent La Troca, que enguany ha començat a compartir coneixement a La Lleialtat Santsenca.

Felicitats a tothom per la bona feina!