You are here

Actualment hi ha set comisions constituides.

Comissió de Punt d'Informació

Té la funció d’informar a les persones que vinguin per primera vegada al casal explicant les activitats i serveis que hi ha, com fer-se’n soci, els horaris i, en definitiva, perquè comencin a familiaritzar amb Ca l’Isidret. També té la missió d’informar en general a les persones que ho demanin sobre els períodes d’inscripcions, les activitats puntuals o, qualsevol dubte que hi pugui haver en relació al funcionament de Ca l’Isidret.

Comissió de Festes

És l’encarregada de programar i organitzar les diverses festes del calendari o aquelles altres que el casal cregui necessàries celebrar.

Comissió de Viatges.

És l'encarregada d'organitzar les excursions i viatges del casal.

Comissió d'Activitats.

És l'encarregada de proposar i organitzar les activitats del centre

Comissió de Coral

És l'encarregada de l'organització de la coral del casal

Comissió de Solidaritat

És l'encarregada de vehicular tots els projectes socials i comunitaris.

Comissió de Tresoreria

L'encarregada de vetllar per una bona gestió econòmica.

 

Undefined