You are here

Col left

Es tracta d’una activitat permanent que es realitza un cop  l’any per poder compartir amb tots els casals que tenen una coral la realització d’un concert amb la resta de cantaires d’altres casals.

També participen aquest any de l’activitat grups de nens i nenes de la Coral de l'Escola Montseny, per tal de poder treballar de forma intergeneracional aquesta trobada tan enriquidora per tots i totes les participants. Cada any, una coral diferent actua conjuntament amb els nens i nenes cantaires.

Cada coral dels casals de gent gran del Districte canta dues cançons, una d’elles en Català. Igualment, la Coral del districte de Sant Marti, formada per cantaires de totes les corals de gent gran, també canta dues cançons.

CATEGORIA DE L’ACTIVITAT: Música i Cant.
FREQÜÈNCIA DE L’ACTIVITAT: Anual. Un cop l’any.
LLOC, DIA i HORARI DE L’ACTIVITAT: 10 de maig de 2018 a les 17 hores
CASINO L’ALIANÇA DEL POBLENOU. Ramble de Poble Nou, 42
QUI POT PARTICIPAR? Els cantaires de les diferents corals dels casals de gent gran del Districte de Sant Martí, així com els cantaires de la coral del Districte.
A CÀRREC DE: Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí.

Per més informació sobre les Activitats i Tallers de total la Xarxa, consulteu el cercador.

Col right