You are here

Activitats transversals districte de Sant Martí

Col left

Les activitats transversals són un espai de trobada dels grups d’activitats dels diferents casals de Sant Martí. Actualment tenim trobades transversals dels grups de teatre, sardanes, coral, ball en línia, memòria.

Col right