You are here

El Dissabte 1 d’Octubre les representants i voluntaries del casal Joan Margall van assistir al 25è aniversari del Consell Assessor de la Gent Gran.