You are here

Una mesura inèdita que promourà la contractació, amb la voluntat de crear ocupació de qualitat, en condicions justes i amb contracte de treball.

Treball, Afers Socials i Famílies ha dissenyat una convocatòria de subvencions pel foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i amb dependència.

QUÈ ÉS?
Una subvenció de 2.685 € per fomentar la contractació de persones treballadores de les cures.
Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos, per un contracte a jornada completa.

QUI LA POT SOL·LICITAR?
La poden sol·licitar les persones que ofereixin un contracte de treball de 12 mesos per a tenir
cura de persones grans o amb dependència al domicili.
La jornada de treball ha de ser a temps complet de 40 hores setmanals o de més de 30 hores sumant contractes a temps parcial.
El salari per jornada completa ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional.

QUAN?
A partir del 15 de juliol i per un màxim de 20 dies. Les subvencions s’atorguen per estricte ordre de presentació, fins a que s’esgoti el crèdit disponible.

COM?
La sol·licitud la tramita la persona que contractarà una professional de l’àmbit de les cures, per mitjans electrònics, accedint a aquest enllaç: tramits.gencat.cat