You are here

Dimecres 27 de maig, el regidor de l'Eixample, Jordi Martí Grau, es reunirà telemàticament amb la ciutadania a través de la plataforma Decidim.Barcelona. Martí farà una exposició inicial sobre les mesures que s'estan prenent al districte de l'Eixample per fer front a l'emergència de la COVID-19 i posteriorment respondrà les preguntes que li formulin els veïns i les veïnes.

Aquesta sessió agafa el relleu de les audiències públiques i consells de barri suspesos a causa de les restriccions per la pandèmia de la covid-19. Com es feia en aquests actes presencials, en aquestes noves trobades, anomenades “El regidor respon” i “La regidora respon”, els veïns i veïnes podran plantejar temes, preguntes i qüestions.  

La ronda d’audiències virtuals va començar el passat 30 d’abril al Districte de Ciutat Vella i finalitza a l’Eixample el proper dimecres 27 de maig. La sessió començarà a les 18 h.

La plataforma que vehicularà totes les interaccions és el web Decidim Barcelona, en què qualsevol usuari registrat podrà introduir preguntes i valorar les que ja s’hi hagin publicat durant les 48 hores prèvies a la compareixença, que s’emetrà en temps real. En aquest mateix web també quedaran les respostes escrites de totes les preguntes que no s’hagin pogut respondre en directe durant els 90 minuts que durarà la compareixença.

Més informació