You are here

La Taula de Salut Comunitària de Poblenou es va constituir el maig de 2013 amb l’objectiu de potenciar el coneixement mutu i el treball en xarxa dels diversos agents del territori i promoure la salut comunitària.

El Pla Comunitari d’Apropem-nos lidera la Taula, però també hi participen dos CAP de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat (Poblenou i Ramon Turró) i un del PAMEM (Vila Olímpica), així com farmacèutics, comissions de salut de diverses associacions de veïns, altres entitats de la zona, usuàries i usuaris dels CAP, etc. Nosaltres hi participem com a Casal de Gent Gran des del febrer de 2017.

Aquesta taula compta amb la col·laboració desinteressada de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), amb qui s’ha realitzat el diagnòstic quantitatiu i qualitatiu de l’estat de la salut de la població del districte.

Dins de la Taula de Salut Comunitària hi ha el Grup de Treball de Gent Gran que treballa amb diferents projectes, entre ells l’Escola de Salut per a Gent Gran.

L’Escola respon a la necessitat d’atendre les persones grans en situació de solitud i aïllament social. La inscripció és gratuïta i a les diverses sessions s’hi tracten i treballaren diferents aspectes referents a la salut i altres temes d’interès per a la gent gran (sexualitat, relaxació, coneixement de serveis i entitats del barri,…), a càrrec de diferents professionals.

Aquest format de projecte té altres referents com són l’Escola de Salut del Besòs o de la Verneda,  i és resultat de l’èxit de la experiència de la edició del 2016 del barri del Poblenou. L’Agència de Salut Pública de Barcelona és l’agent que proporciona la orientació i la dinamització de les escoles de Salut de Gent Gran.

Per tal de facilitar la participació a l’escola es compta amb un equip de voluntariat, el qual pot realitzar l’acompanyament de les persones inscrites a l’espai on es realitzarà l’escola i atendre altres necessitats .

Més informació clicant aquí.