You are here

El set d’octubre vam fer una visita cultural al temple de la Sagrada Família. L’espectacle de llum i color del que vam gaudir a dins del temple ens va encantar! De la mà de la guia vam conèixer detalls molt interessants.

Deia Gaudí que el color és expressió de vida, i per això el va voler fer molt present a la Sagrada Família. El trobem, entre altres parts, en el xiprer de la façana del Naixement, en els pinacles i en els diferents coronaments de les torres i edicles del temple, en forma d’atributs episcopals, de fruites, d’espigues de blat i de raïm, fets amb trencadís de vidre venecià i amb ceràmica esmaltada de colors diversos i amb maons, pedra, etc.

EL TEMPLE AVUI

El 19 de març de 2017 es complien 135 anys de la col·locació de la primera pedra del temple. Actualment estem al 70 % de la construcció de la Basílica i immersos en la construcció de les sis torres centrals.

Durant el 2017 s’ha continuat amb bon ritme la construcció de les torres dels evangelistes i de la Mare de Déu, iniciada el mes de desembre de 2016, amb panells de pedra tesada premuntats al taller de Galera. Les torres segueixen el model arquitectònic de la Sagristia, definida per Gaudí en un model de guix.

Torre de la Mare de Déu

Ubicada sobre l’absis i de 138 metres d’alçària, envoltarà el gran hiperboloide que dona llum a l’altar i que conduirà la llum de l’exterior fins al presbiteri. L’interior de la torre serà un espai monumental buit.

Actualment hi ha 58 panells col·locats a la torre de la Mare de Déu. Concretament, ara mateix estem al cinquè nivell, dels 19 que hi haurà. Es preveu que a finals d’any la torre de la Mare de Déu arribi als 85 metres.

Aquesta torre es veu créixer des del carrer, ja que es construeix sense bastides a l’exterior. S’hi poden contemplar els grills parabòlics de pedra, amb els arestons a les cantonades de granit blavós, que evoquen el mantell de la Mare de Déu. A la base de la torre s’han situat, al costat del text de l’Avemaria, relleus de flors que es relacionen amb Maria, dissenyades pel taller d’escultors del temple, sota la direcció d’Etsuro Sotoo, i realitzades al taller de picapedrers del temple.

Les torres dels evangelistes

Les torres de Mateu i Joan ja han arribat als 80,83 metres d’alçària, i les de Marc i Lluc als 83,87 metres dels 135 que tindran el 2022. Les quatre torres estan entre el nivell u i dos dels tretze amb què comptaran.

Torre de Jesucrist

Serà la més alta, amb 172,5 metres d’alçària.  La pell estarà formada per dotze paraboloides (com la cúpula de la Sagristia) de finestres triangulars, amb esvelts arestons de pòrfir a les cantonades, en referència a la sang de Jesucrist. A l’interior, un primer espai de 60 metres d’alçària contindrà al centre un nucli d’escala de cargol de pedra que inclourà un ascensor amb tancament de vidre. La torre començarà a créixer a l’any vinent i tindrà dotze nivells.

Actualment, també es treballa en el projecte definitiu dels terminals de les sis torres centrals.

Façana de la Passió

A 20 metres d’altura, s’ha acabat l’espai situat entre el mur dels profetes del pòrtic superior i la base del finestral central de la façana de la Passió, en el qual s’ha representat l’hort on l’Evangeli explica que es va enterrar Jesucrist, i una pedrera abandonada, on es va excavar el sepulcre És un espai de silenci i recolliment, pensat per a la reflexió, la contemplació i la pregària individual o de grup. Amb la visió i presència de les dues torres centrals de la façana, l’espai estarà limitat per les dues representacions de la resurrecció de Jesucrist: el Sepulcre Buit —que serà al punt més alt i al centre de la galeria del nàrtex superior— i el vitrall del finestral, que representa la Resurrecció.

Els blocs que conformen el mur, de disposició piramidal, han estat tallats amb el sistema tradicional de tascons. Plantes silvestres diferents segons l’estació de l’any, expressió de la vida després de la mort, creixeran al nivell més baix.