You are here

Els mandales són uns dibuixos normalment amb trets geomètrics que es desenvolupen a partir d’un punt central fins a formar normalment una figura circular o concèntrica. S’hi poden trobar punts o eixos de simetria de manera que tot el dibuix està subordinat i equidistant respecte d’aquest punt central. Són dibuixos que provenen de la cultura budista, que ens poden servir per desenvolupar la creativitat, la imaginació i l’atenció. La tècnica dels mandales no es regeix per cap tipus de norma, és completament lliure propiciant, d’aquesta manera, un ambient de pau i tranquil·litat.

El mandala és un instrument per treballar aspectes molt diversos:

Expressió de la creativitat: fer mandales és la plasmació de la nostra creativitat  revelant imatges de l’organització interior de la persona conscients i inconscients. A més  la persona està en equilibri en treballar els dos hemisferis: el racional amb el dibuix de figures geomètriques i l’intuitiu amb la combinació dels colors. Fer un mandala ens ajuda al coneixement d’un mateix.
Concentració: fer un mandala ajuda a estar present en l’aquí i ara
Contemplació: fer mandales és disfrutar i gaudir  tot contemplant la belleza.
Relaxació: els mandales són pura harmonia, la qual cosa ajuda a qui els fa i a qui els contempla a relaxar-se, a trobar  pau en mig de les dificultats o adversitats.