You are here

El casal segueix participant a la Taula de Salut Comunitària de Poblenou, que es va constituir el maig de 2013 amb l’objectiu de potenciar el coneixement mutu i el treball en xarxa dels diversos agents del territori i promoure la salut comunitària.

L’Escola de Salut enguany s’ha realitzat a La Biblioteca Josep Benet i com que quedava una mica allunyat del nostre casal hem volgut complementar aquesta activitat també amb un Cicle de Salut organitzat al propi casal. Per aquest motiu, conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona i la Taula de Salut Comunitària hem engegat un nou projecte: “Tallers de Salut al Barri”. Els tallers es realitzaran a partir del mes d’abril i seran els següents:

– “Bona postura, bona salut”
– “Quan em cuidava l’àvia quan era infant”
– “Cura dels nostres peus”
– “Avui parlem del dol”