You are here

A partir del 15 de juliol i per un màxim de 20 dies s’obrirà una convocatòria de subvencions adreçada a les persones i famílies que contractin a una persona treballadora de la llar per a tenir cura de persones grans o amb dependència al domicili, amb l’objectiu de subvencionar les despeses de seguretat social que comporta donar d’alta a aquestes treballadores.

Podeu trobar més informació AQUÍ

Més informació