You are here

Excursions i Sortides

Col left

Les excursions es contracten a través d’una agència de viatges i normalment són d’un dia, dissabte. No obstant també es fa alguna excursió de cap de setmana.

Les excursions són de caire cultural i gastronòmic. Els desplaçaments són sempre amb autocar. La persona que s’inscriu a una excursió ja sap on anirà, què visitarà i què menjarà.

CATEGORIA: Sortides de caràcter lúdic
FREQÜÈNCIA: Mensual
DATA D’INICI DE L’ACTIVITAT: setembre 2018
DATA FINAL DE L’ACTIVITAT: juny 2019
LLOC, DIA i HORARI: les excursions d’un dia solen fer-se en dissabte. Per saber les dates exactes cal informar-se a la secretaria del casal o als taulells informatius.
QUI POT PARTICIPAR: Tothom
REQUISITS PER FER L’ACTIVITAT: Qui vulgui, sense límit d’edat.
INSCRIPCIÓ PER FER L’ACTIVITAT: A la secretaria del Casal. Consultar el taulell informatiu
MODALITAT DE L’ACTIVITAT: de pagament
PREU: Cada excursió té un preu diferent en funció d’allà on es vagi, el que es visiti i el que es mengi. Els preus es poden consultar al taulell d’anuncis del Casal
A CÀRREC DE: comissió excursió

Col right