FESTIVAL REBOMBORI Circumloqui de la cia. Peus de Porc

El 16 de maig el Festival Rebombori presentarà “Circumloqui” de la cia Peus de Porc, que omplirà l’escenari del pati d’armes amb el seu espectacle de titelles itinerant, on s’hi barregen l’humor, l’enginyeria casolana i la música en directe.

L'espectacle començarà a les 12:30h, l'aforament és limitat, s'assignaran les localitats per estricte ordre d'arribada.

 MESURES DE PREVENCIÓ

S’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públics cap a la taquilla, lloc d’actuació, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada-sortida / anada-tornada, així com la distància de separació mínima d’un metre entre corredors, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Per accedir al recinte del Castell i a l’activitat, i durant tot el desenvolupament de l’acte, serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant en les taquilles com en els accessos a l’espai.

Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic amb activitat viricida a la disposició del públic, a les zones d’accés a l’espai de l’espectacle.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.