Normativa tallers Covid-19

Les inscripcions als tallers es poden fer presencialment o en línia.

En línia des d'aquí
Presencialment: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.45 i de 16.15 a 21.45 h. Dissabtes, de 16.15 a 21.45 h. Es recomana el pagament amb targeta.

Pagament: un únic pagament en el moment de formalitzar la inscripció. Un cop tancades les inscripcions, no se’n retornarà l’import. 

Hem reduït l'aforament de les sales per garantir les mesures de seguretat.


Condicions d'accés al centre:

En compliment de les mesures sanitàries adoptades per l’Ajuntament de Barcelona us informem de les condicions d’accés al centre per a l’ús de les instal·lacions:

  • Registre de totes les persones que accedeixen a l’interior del centre.
  • Presa de la temperatura corporal mitjançant termòmetre de distància
  • Neteja de les mans amb hidrogel que es facilitarà a la porta del centre
  • Ús de mascareta en els espais comuns. El centre no en facilitarà.
  • Cal mantenir una distància d'1,5 metres.
  • No es recomana l’ús de l’ascensor. En cas de necessitat es farà de forma individual.
  • L’accés al bany és a la planta baixa i està restringit.
  • Dins l’aula se seguiran les indicacions de la professor/a i/o personal del centre pel que fa a l’ús de la mascareta, l’ordre d’entrada i sortida i distància de seguretat.

L’equip del centre ha estat treballant per assegurar que els espais estan correctament senyalitzats i en les condicions higièniques i de ventilació òptimes per a la realització de les activitats programades. És responsabilitat de tothom seguir aquestes recomanacions.

Per a més informació posa't en contacte per correu-e a ccalbareda@ccalbareda.cat o bé al telèfon 934 43 37 19.


En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà per a què pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.


 

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà per a què pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Compartir