PROCREACIÓ: Arxiu Companyies Residents

Qué és PROCREACIÓ?

PROCREACIÓ és un projecte de suport a la creació del Centre Cívic Sant Martí i de l'Auditori de Sant Martí, centrat en l’àmbit escènic. 

Amb aquesta convocatòria es pretén donar suport a creadors escènics de diferents disciplines artístiques com el teatre, performance, dansa, circ, nous llenguatges escènics i arts de carrer.

Està adreçada a tots aquells artistes emergents en vies de professionalització que vulguin apropar nous llenguatges i tendències escèniques al barri de Sant Martí de Provençals, per a crear nous públics i interessos culturals en el territori.

Als creadors escènics seleccionats se’ls ofereix un espai (que s’ajusti a les especificitats de cada projecte), on desenvolupar el seu procés de creació, a més de posar a la seva disposició recursos i infraestructures dels dos equipaments (so, llums, audiovisual, etc.). També se'ls ofereix suport de difusió, acompanyament i la possibilitat d'accedir a suport tècnic, a una mirada externa o a suport monetari per a la producció de l'espectacle.

 

ANEU AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ▶


 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PROCREACIÓ

-Presentació de propostes: 

-Període de residència:

La tria de les propostes escèniques serà realitzada per una comissió de selecció formada per professionals del camp de les arts escèniques i de la gestió cultural.

Les CONDICIONS que s’ofereixen són les següents:

 • Espai d’assaig al Centre Cívic Sant Martí i/o l’Auditori de Sant Martí. L’organització establirà els espais d’assaig de cada creador escènic, tenint en compte les necessitats de cada projecte.
 • Acompanyament: L’organització establirà una relació periòdica amb les companyies residents amb l’objectiu de donar suport en el desenvolupament i l’evolució del projecte així com de fer un seguiment de la residència.
 • Retorn Una vegada acabada la residència, els artistes es comprometen, d’acord amb l’organització, a fer un retorn amb possibilitat de diferents formats, com poden ser: la representació de l’espectacle al Centre Cívic Sant Martí o l’Auditori de Sant Martí; la realització d’una acció comunitària o taller; la representació d’una part de l’espectacle... En cas d’optar per la representació de l’espectacle en un dels dos espais esmentats, l’organització oferirà a la companyia l’opció d’acollir-se a la fórmula de taquilla inversa.
 • Suport tècnic a l’assaig general i durant la presentació de l’espectacle.
 • Suport a la producció amb la possibilitat d’escollir entre tres opcions: 8 hores d’acompanyament tècnic en el procés creatiu de la il·luminació i la sonorització de l’espectacle; una mirada externa professional; o un import de 200 euros en concepte de producció (*).
 • Suport en la difusió de l’espectacle: L’organització es farà càrrec de tots els elements de difusió externa de l’espectacle.
 • L’organització convidarà programadors/es de l’àmbit de les arts escèniques a les representacions de les peces.

En la tria de les companyies en residència es valorarà:

 • Que la proposta de treball sigui de creació pròpia.
 • La viabilitat del projecte.
 • L’adequació a les infraestructures dels espais de representació.
 • Que el calendari d’assajos sigui compatible amb les disponibilitats de l’espai.
 • La repercussió en el territori dels projectes presentats.
 • Únicament s'acceptarà una proposta per companyia.

Comitè de selecció:
Estarà format per representants del CC Sant Martí i l’Auditori Sant Martí, així com també el Centre Cívic Barceloneta i el Centre Cívic Parc Sandaru.

Sistema d'inscripció
Heu d'emplenar el formulari d’inscripció al qual podeu accedir des del botó de dalt i adjuntar-hi la documentació requerida.

Els creadors escènics hauran de facilitar el seu rider tècnic amb un mes d’antelació de la data pactada per a la representació de la peça.Les necessitats tècniques dels espectacles s’hauran d’adaptar al material tècnic disponible a l’Auditori de Sant Martí i al Centre Cívic Sant Martí.

En futures representacions de l’obra o espectacle realitzat durant la residència (i en el dossier que es derivi de la mateixa) la companyia es comprometrà a fer esment de la seva participació en el projecte Procreació impulsat pel Centre Cívic Sant Martí i l’Auditori de Sant Martí així com a incorporar el logotip corresponent com a col·laboradors de l’espectacle.

(*) L'opció d'accés a suport monetari serà aplicable només en el cas de que la companyia opti per la presentació de l'espectacle com a via de retorn.

Per resoldre qualsevol dubte:
Telèfon 93 256 57 60
Correu electrònic dinamitzacio@ccsantmarti.net

Annexes

Bases

Compartir