INSCRIPCIONS TALLERS JULIOL

TALLERS DE JULIOL

Del dilluns 5 al divendres 30 de juliol del 2021

INSCRIPCIONS

Del dilluns 14 al 28 de juny.

Horari d’inscripcions:
De dilluns a divendres, de 10:15h a 14h i de 16:15h a 21h.

- Les inscripcions es podran fer de manera presencial o per internet a través de l’enllaç: https://barodeviver.inscripcionscc.com.

- Per inscriure’s, cal registrar-se i fer els pagaments amb targeta.

- L’import de la inscripció és trimestral i només serà retornat si l’organització anul·la el taller.

- El pagament de les inscripcions presencials s’ha de realitzar al mateix moment i únicament en targeta.

- Les inscripcions es faran per ordre d’arribada i en cap cas es reservarà plaça.

- Els descomptes dels tallers no són aplicables a les inscripcions per internet, per beneficiar-vos dels descomptes, heu de fer les inscripcions presencialment i enviar per correu electrònic (info@ccbarodeviver.cat) els documents acreditatius.

- El preu indicat correspon a les hores programades per taller.

 

INFORMACIÓ - COVID19

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet.

El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos.

Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades  virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

Inici d'inscripció: 21/12/2020
Fi d'inscripció: 30/06/2021

Telèfon: 932565097
Email: info@ccbarodeviver.cat

Compartir