EL CLUB DE L'ESPECTADOR

Concerts, teatre, dansa, exposicions...

les formes i gèneres artístics de la nostra programació cultural són moltes i molt diverses, però de quina manera li podem treure el màxim de profit a la nostra condició d’espectador?

Com podem gaudir, aprendre i viure cadascuna d’aquestes experiències al màxim?

Ser infant, adult, gent gran, asseguts, drets, en silenci, ballant, plorant, rient, benvinguts espectadors!

Compartir