TECLAT I RELAT
I Edició del Certamen Digital d’Escriptura de Relats del CC Baró de Viver.

Encetem un nou projecte al Centre Cívic Baró de Viver que ens fa molta il·lusió.

Què et sembla si et proposem deixar fluir la teva imaginació, fer punta al llapis i esculpir tota la teva creativitat, combatre la por al paper en blanc i omplir-lo de paraules i paraules fins a poder dir que has creat la teva obra literària.

Ara en tens l'oportunitat, seguidament et detallem els requisits de participació, i a les bases que trobaràs annexes a aquesta pàgina web totes les característiques de presentació dels escrits, el jurat i els premis i informació necessària!

 

Participació

Es podran presentar a aquest certament d'escriptura totes aquelles persones que estiguin interessades. Aquest consta de diferents categories:

 • Infantil i Juvenil: Infants de fins a 15 anys (inclosos).
 • Adults: persones a partir de 16 anys.

 

Requisits per participar-hi.

1) Originals inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment.
2) Escrits en català o castellà.
3) Presentar com a màxim un treball per participant.

RANGS:

- Infantil: fins a 11 anys 

 • Contes, relats, faules, poesia, còmic i àlbum il·lustrat.
 • Temàtica: lliure, queda a l’elecció del/la participant.

 

- Infantil: de 12 a 15  anys. 

 

 • Microrelat
 • Temàtica: lliure, queda a l’elecció del/la participant.

 - Adults: a partir de 16 anys.

 • Relat.
 • Temàtica: Feminisme i diversitat o cultures i món.

 

 

Presentació dels treballs

 

Infantil fins als 15 anys

 • Fins a 8 anys: 2-6 pàgines DIN A-4. Màxim de 100 paraules per pàgina
 • De 9 a 11 anys: 2-6 pàgines DIN A-4. Llargada de 320 paraules aprox
 • De 12 a 15 anys: 1 pàgina. Màxim de 250 paraules en total

EN TOTS ES DEMANA:

 

 • El títol de l'obra
 • Opcional una il·lustració per a la coberta
 • Text paginat

Adults a partir de 16 anys

ES DEMANA:

 • El títol de l'obra
 • Extensió màxima de dos fulls DIN-A4 escrits amb el tipus de lletra “Times New Roman” mida 12 i l’espai entre línies senzill.

 

Premis:

       CATEGORÍA INFANTIL:

 • 1r PREMI: Cinc llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 60€ per la llibreria La Tribu de Sant Andreu.
 • 2n PREMI: Tres llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 40€ per la llibreria La Tribu de Sant Andreu.
 • 3r PREMI: Dos llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 30€ per la llibreria La Tribu de Sant Andreu.

 

        CATEGORÍA ADULTS

 • 1r PREMI: Cinc llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 60€ per la llibreria La Tribu de Sant Andreu.
 • 2n PREMI: Tres llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 40 € per la llibreria La Tribu de Sant Andreu. 
 • 3r PREMI: Dos llibres impresos amb el recull de les obres literàries guanyadores on s’inclouen les il·lustracions inèdites del grup de belles arts del centre cívic un val de 30€ per la llibreria La Tribu de Sant Andreu.

 

El jurat:

El jurat està format per representants de la Biblioteca Bona Pastor, de l’Escola Baró de Viver, de l’Escola L’Esperança i del Centre Cívic Baró de Viver i per l’escriptora Araceli F. Rovira. 

Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne els guanyadors/es; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que creguin oportunes i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables. A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, la utilització d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

 

Com i on anunciarem el guanyador/a?

El veredicte es farà públic el dimecres 16 de juny a les 18:30h al teatre del Centre Cívic. A més a més us ho comunicarem per xarxes socials a Facebook i Instagram i en el nostre web.
Els premis seran lliurats als guanyadors/es dins de l’horari d’obertura del Centre Cívic.

 

 

Lliurement de les obres

 

Entraran en concurs tots els escrits originals enviats a partir del dia 23 d’abril i fins el 21 de Maig del 2021.

 

Opcions de lliurament:

 

 • Entregar en pdf per correu electrònic a l’adreça info@ccbarodeviver.cat
 • En cas de no poder treballar amb ordinador, es podran enviar presencialment o per correu postal al Centre Cívic Baró de Viver, Carrer Quito, 8-10, 08030 Barcelona. No oblideu indicar un telèfon o adreça de correu electrònic per poder comunicar-nos amb vosaltres en cas de resultar guanyador/a.
 • L’assumpte del correu electrònic haurà de ser: "Concurs Teclat i Relat + nom categoria".

 

En qualsevol cas indiqueu en un doc a part o en el cos del correu el nom i cognoms, les dades de contacte (correu i telèfon), un pseudònim, la categoria i l’edat.

 

 

 

Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran al web del Centre Cívic. Participar en aquest concurs comporta l’acceptació de la resolució del Jurat i d’aquestes bases. També els possibles canvis que, a causa de factors externs al Centre Cívic, es puguin produir durant el concurs i posteriorment.

 

 

 

 

 

 

 

Compartir