CESSIÓ D'ESPAIS

El centre cívic posa a l'abast de grups i entitats la cessió i/o lloguer de diferents espais i sales per organitzar reunions i/o activitats d'acord amb els preus públics aprovats pel Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. 

Les sales a disposició són:

  • 1 SALA POLIVALENT
  • 1 AULA TALLERS 
  • 1 AULA TALLERS
  • 1 AULA TALLERS
  • 1 AULA TALLERS
  • 1 CUINA 

Per a qualsevol informació que ens vulguin demanar o enviar: informacio@ccbonpastor.cat

Compartir