INFORMACIO COVID19

 

 

Les inscripcions als tallers es poden fer presencialment o en línia.

Presencialment: de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21.30 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Es recomana el pagament amb targeta.

Hem reduït l'aforament de les sales per garantir les mesures de seguretat.


Condicions d'accés al centre:

En compliment de les mesures sanitàries adoptades per l’Ajuntament de Barcelona us informem de les condicions d’accés al centre per a l’ús de les instal·lacions:

  • Registre de totes les persones que accedeixen a l’interior del centre.
  • Presa de la temperatura corporal mitjançant termòmetre de distància
  • Neteja de les mans amb hidrogel que es facilitarà a la porta del centre
  • Ús de mascareta en els espais comuns. El centre no en facilitarà.
  • Cal mantenir una distància d'1,5 metres.
  • No es recomana l’ús de l’ascensor. En cas de necessitat es farà de forma individual.
  • Dins l’aula se seguiran les indicacions de la professor/a i/o personal del centre pel que fa a l’ús de la mascareta, l’ordre d’entrada i sortida i distància de seguretat.

L’equip del centre ha estat treballant per assegurar que els espais estan correctament senyalitzats i en les condicions higièniques i de ventilació òptimes per a la realització de les activitats programades. És responsabilitat de tothom seguir aquestes recomanacions.

Per a més informació posa't en contacte per correu-e a informacio@ccbonpastor.cat o bé al telèfon 93 314 79 47.


En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament), aquesta activitat s’adaptarà per a què pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat. 

Compartir