BARCELONA RESPON A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Del 31 de maig al 30 de juny

Exposició que pretèn donar a conèixer, de manera pedagògica, interactiva i propera, la realitat d’emergència climàtica a Barcelona. Els objectius d’aquesta exposició , entre d’altres, es centren en mostrar com afectarà el canvi climàtic a la ciutat, les línies de treball i accions previstes en relació amb la Declaració d’emergència climàtica i el Pla Clima de Barcelona, i  les accions que està duent la ciutadania a escala individual i col·lectiva per contribuir a la lluita contra l’emergència climàtica.

Compartir