Espai d'estudi

CRITERIS I NORMES D’ÚS DE LA SALA D’ESTUDI AL CENTRE CÍVIC DE CAN CASTELLÓ

La sala d’estudi del Centre Cívic Can Castelló ofereix un espai tranquil per estudiar.

Cada persona que vulgui accedir a l’espai ha d’omplir el full de reserves. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’altres persones que no constin en el full de reserva, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita en el punt anterior.

Les persones interessades s'han de dirigir al despatx d’informació del centre i omplir el full de reserva.

Per tal de garantir les mesures de higiene i seguretat, seguint la normativa sanitària vigent, l'aforament s'ha reduit a 4 persones.

La utilització de la sala d’estudi es fa de forma gratuïta.

L’horari de la sala d’estudi és de dilluns a divendres de 10.30 a 20.30 hores. 

L’obertura i disposició de la sala pot estar condicionada a les activitats del centre.

 

Compartir