Suport a la creació

A través d’accions de suport a la creació centrades a cobrir les necessitat a iniciatives artístiques col·lectives i/o individuals dels potencials artístics del territori, especialment les dels joves creadors facilitant els processos creatius a través de diferents espais d’assaig, afavorint l’intercanvi i la interrelació de les diferents iniciatives artístiques així com la dels creadors, apropant-los a la ciutat.


Compartir