Inscripcions i normativa

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

 

 

 

Dates:  Del 21 al 30 de Setembre del 2020

 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

 

Inici: la setmana del 5 d’Octubre del 2020

 

Inscripcions en línia: Del 21 al 30 de Setembre del 2020

 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

 

 

Dates del segon període d’inscripció pels tallers amb públic de risc:

 

Dates:  Del 26 al 30 d’Octubre del 2020

 

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

 

Inici: la setmana del 2 de Novembre del 2020

 

Inscripcions en línia: Del 26 al 30 d’Octubre del 2020

 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

 

NORMATIVA

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció. Aquest pagament es pot fer en efectiu o amb targeta, o mitjançant la inscripció en línia.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

 

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

 

Tallers infantils: Seguint la normativa vigent de protecció de dades s’hauran de fer a nom de la mare, el pare o un tutor legal i en cap cas a nom del menor. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà emplenar i entregar signat abans de la primera sessió un document d’autorització del/la menor que podeu recollir al centre cívic.

 

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera o no. Cal portar el rebut.

 

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les gestions administratives.

 

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

 

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

 

NORMATIVA PELS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

 

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

 

 

 

TALLERS AMB PÚBLIC DE RISC DAVANT EL COVID-19 

Tot i que aquest taller està destinat al públic general, donada la seva afluència d’usuaris i usuàries de risc, la seva realització quedarà subjecte a la normativa vigent en el moment de l’inici del taller, aplicable a la població major de 60 anys.

Compartir