INSCRIPCIONS I NORMATIVA

 

TIPUS A

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

Dates d’inscripció: del 13 al 26 de setembre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Inici tallers: la setmana del 4 d’octubre

Inscripcions en línia: del 13 al 26 de setembre

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

 

TIPUS B

1r PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 13 al 26 de setembre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Inici tallers: la setmana del 4 d’octubre

Inscripcions en línia: del 13 al 26 de setembre

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

2n PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 18 al 27 d’octubre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Inici tallers: la setmana del 2 de novembre

Inscripcions en línia: del 18 al 27 d’octubre

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

3r PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 15 al 24 de novembre

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Inici tallers: la setmana del 29 de novembre (excepte labors i música per a nenes i nens)

Inscripcions en línia: del 15 al 24 de novembre

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

 

NORMATIVA

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció i es podrà fer en efectiu, amb targeta o en línia.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

 

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

 

Tallers infantils: seguint la normativa vigent de protecció de dades s’hauran de fer a nom de la mare, el pare o un tutor o tutora legal i en cap cas a nom de la persona menor d’edat. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà emplenar i entregar signat, abans de la primera sessió un document d’autorització del menor o la menor que podeu recollir al Centre Cívic.

 

Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera o no. Cal portar el rebut.

 

L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les gestions administratives.

 

Els tallers tipus B, puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

 

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any.

 

TIPUS A: NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la quals’està inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetes virtualment.

 

D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

 

 

 

TIPUS B: TALLERS EXCLUSIVAMENT PRESENCIALS

Aquests tallers es duran a terme sempre i que les circumstàncies permetin fer-los de forma presencial exclusivament. Si arribat el moment, a causa de la crisi sanitària no els podem donar continuïtat, ajornarem les sessions fins que els puguem reprendre, sempre que sigui dins del mateix trimestre. És per això que els plantegem en períodes de 3 sessions, per minimitzar la recuperació de sessions.

Compartir