Inscripcions i normativa

Davant la situació actual s'han dissenyat dues tipologies de tallers:

 

 

 

TIPUS A: NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA

 

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la quals’està inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetesvirtualment.

 

 D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

TIPUS B: TALLERS EXCLUSIVAMENT PRESENCIALS

Aquests tallers es duran a terme sempre i que les circumstàncies permetin fer-los de forma presencial exclusivament. Si arribat el moment, a causa de la crisi sanitària no els podem donar continuïtat, ajornarem les sessions fins que els puguem reprendre, sempre i que sigui dins del mateix trimestre. És per això que els plantegem en períodes de 3 sessions, per minimitzar la recuperació de sessions.

 

NORMATIVA

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció i es podrà fer en efectiu, amb targeta o en línia.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

 El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat. 

Tallers infantils: seguint la normativa vigent de protecció de dades s’hauran de fer a nom de la mare, el pare o un tutor legal i en cap cas a nom del menor. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà emplenar i entregar signat, abans de la primera sessió un document d’autorització del/la menor que podeu recollir al Centre Cívic.

 Per poder rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l’inici de la segona sessió, independentment de si s’ha assistit a la primera o no. Cal portar el rebut.

 L’import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les gestions administratives.

 Els tallers tipus B, puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de la matrícula llevat que s’anul·li el taller.

 Els tallers tipus A, són trimestrals i, per tant, no se’n conserva la plaça la resta de l’any. En els de tipus B, tampoc es conserva la plaça de període en període.

 

DATES D'INSCRIPCIÓ PER ALS DIFERENTS TIPUS DE TALLERS:

TIPUS A

INSCRIPCIONS ALS TALLERS presencials (en cas de restriccions a causa de la crisi sanitària, passarien a fer-se en línia)

Dates d’inscripció: del 15 al 28 de març

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Inici tallers: la setmana del 6 d’abril

Finalització tallers: la setmana del 7 de juny

Inscripcions en línia: del 15 al 28 de març

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

TIPUS B

1r PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 15 al 28 de març

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Inici tallers: la setmana del 6 d’abril

Finalització tallers: la setmana del 19 d’abril

Inscripcions en línia: del 15 al 28 de març

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

2n PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 12 al 21 d’abril

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Inici tallers: la setmana del 26 d’abril

Finalització tallers: la setmana del 10 de maig

Inscripcions en línia: del 12 al 21 d’abril

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

3r PERÍODE INSCRIPCIONS ALS TALLERS exclusivament presencials

Dates d’inscripció: del 3 al 12 de maig

Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

Inici tallers: la setmana del 17 de maig

Finalització tallers: la setmana del 7 de juny

Inscripcions en línia: del 3 al 12 de maig

 

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

 

 

 

Compartir