Inscripcions i normativa primavera 2022

INSCRIPCIONS ALS TALLERS 

Dates d’inscripció: del 21 al 30 de març de 2022

Horari: de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h 

Inici tallers: la setmana del 4 d'abril del 2022

Finalització tallers: la setmana del 21 de març del 2022

Inscripcions en línia: del 21 al 30 de març del 2022

https://carmel.inscripcionscc.com/ccivic/

 

NORMATIVA

El pagament de la matrícula es farà el mateix dia de la inscripció i es podrà fer en efectiu, amb targeta o en línia.

Només es podran fer dues inscripcions per persona i per taller.

El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat.

En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

Tallers infantils: seguint la normativa vigent de protecció de dades d'hauran de fer a nom de la mare, el pare o un tutor o tutora legal i en cap cas a nom de la persona menor d'edat. Les inscripcions es podran fer presencialment o en línia i caldrà emplenar i entregar signat, abans de la primera sessió un document d'autorització del menor o la menor que podeu recollir al Centre Cívic.

Per poder rebre la devolució voluntària de l'import del taller, cal notificar-ne la baixa com a data màxima abans de l'inici de la segona sessió, independentment de si s'ha assistit a la primera o no. Cal portar el rebut.

L'import de les devolucions no es retornarà immediatament, sinó que dependrà de les gestions administratives.

Els tallers puntuals, càpsules o monogràfics no tenen devolució de matrícula llevat que s'anul·li el taller.

Els tallers són trimestrals i, per tant, no se'n conserva la plaça la resta de l'any.

 

NORMATIVA PER ALS TALLERS PRESENCIALS SEGONS LA CRISI SANITÀRIA

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual s’està inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions fetesvirtualment.

D’aquests possibles canvis se n’informarà amb antelació així com el suport o la plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

 

Compartir