Cessió d'espais 2

El Centre Cívic Casa del Rellotge - Sala Pepita Casanellas posa a disposició diferents sales per a la realització d’activitats per part d’entitats, associacions o d'ús particular, sempre en horari d'obertura del centre (9.30 a 14h i de 16 a 21h, de dilluns a divendres) i prèvia acceptació de la sol·licitud de cessió.

Sala Polivalent:
Sala de 31 m2 amb 4 taules; 19 cadires; pissarra i pantalla de projecció. Sala equipada amb videoprojector, i reproductor dvd. L’aforament és de 20 persones.

Sala 1:
Sala de 52 m2 amb parquet i mirall. L’aforament és de 14 persones.

Sala 5:
Sala de 90m2 amb taules i cadires per un aforament de 25 persones.

Sala 6:
Sala de 90 m2 amb taules i cadires per una aforament de 25 persones. Configurada com a sala de conferència (només cadires), aforament de 50 persones.

Sala Pepita Casanellas:
Sala de 336m2, amb un escenari tipus ROSCO de 8m d'amplada x 5  de fondària. Alçada: 63 cm; rampa: 4 m i escala lateral. L'aforament és de 170 persones. Connexió a Internet BCN WIFI Municipal i roseta de connexió.
Disposa d'anell magnètic. La Sala no disposa de taules ni camerins.

Aula Polivalent Pepita Casanellas
Sala de 43 m2 amb taula i cadires per una aforament de 40 persones.

****La sala Pepita Casanellas romandrà tancada per obres fins a nou avís.  

 

El centre prioritzarà les activitats de promoció de la cultura i l’educació, i es reservarà el dret de reserva en funció de les activitats d’organització pròpia. El full de sol·licitud d’espai i la normativa està a disposició de tots usuari/es que el demanin.

Trobareu aquesta documentació als annexes del final d'aquesta plana.

Compartir