LUDOTECA CASA GROGA. GRUPS I HORARIS
INSCRIPCIONS GENER 2020

CURS 2019-2020

 

GRUPS

Joc en família de 0 a 3 anys

Matí

Dimarts i dijous, de 10 a 12 h

12 places

 

Tarda (incloent-hi P3)

Divendres, de 16.30 a 19 h

20 places

 

Espai de Joc de 0 a 3 anys

Dimecres, de 10 a 12 h

12 places

 

Nens/es de P4 a 1r

Dimarts i dijous, de 16.30 a 19 h

24 places

 

Nens/es de 2n a 6è

Dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.30 h

24 places

 

QUOTES

Grups amb 2 sessions setmanals

Anual: 76,47 €

Trimestral: 32,23 €

 

Grups amb 1 sessió setmanal

Abonament  trimestral: 16,67

Abonament  anual: 39,97 €

 

25 % descompte per al  primer germà i  50 % descompte a partir del 2n germà

  

DOCUMENTACIÓ

Fotocòpies de:  DNI dels tutors o en el seu defecte el Llibre de Família, targeta sanitària, cartilla vacunació i  una fotografia  carnet.

 

Av. Jordà, 27

08035 Barcelona

Tel. 93 418 65 31

ludotecacasagroga@qsl.cat 

http://bcn.cat/cccasagroga

 

 

 

 

Compartir