Convocatòria Estrena't Dansa

20/07/2020 > 24/09/2020

L’Estrena’t és un cicle participatiu que promociona, fomenta i dóna oportunitats als grups i companyies emergents de les diverses arts escèniques i obre les portes de l’exhibició professional a sales i festivals especialitzats. És també un aparador que permet a les companyies i artistes emergents mostrar la seva creació davant, entre d’altres, d’un públic especialitzat. El dia de la final, s'atorgarà un premi decidi tpel jurat especialitzat i un premi del públic, que es comunicarà la setmana següent a les companyies participants.

 

 

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

-La durada màxima de les propostes serà de 15 minuts.

-Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per grup, que haurà d’estar autoritzat pels propietaris dels drets de representació. En cas contrari la responsabilitat recaurà en la companyia participant.

-Tots els menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals. 

 

RECEPCIÓ DE  PROPOSTES

-Termini de presentació de les propostes: 24 de setembre

-Anunci de les peces seleccionades: 14 d’octubre -Reunió tècnica: 4 de novembre a les 19 h -Data de la final: 13 de novembre -

INSCRIPCIÓ

-La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç.

-Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotos i vídeos) 

 

SELECCIÓ I PREMIS

-Se seleccionaran 6 peces de 6 companyies diferents que passaran a la final. La decisió anirà a càrrec de l’equip del Centre Cívic i dels membres del jurat especialitzat.  

-Premi jurat - Sala a determinar -Premi del públic - Sala a determinar

      **A causa de la crisi sanitària on ens trobem immersos no ens és possible confirmar les sales que acolliran els premis.

 

ALTRES APORTACIONS

-El CC Casa Groga aportarà tot el material de llum i so de què disposa i un tècnic. De tot el material tècnic extra que calgui per a la representació se’n farà càrrec el grup participant.

-L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per millorar la mostra i resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. El calendari de la mostra està subjecte a possibles canvis per motius aliens a l’organització. Els grups participants en seran degudament informats. 

-La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.

-Les companyies finalistes es comprometen a acceptar les condicions tècniques i d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra.

-En cas que el premi del jurat i el premi del públic coincideixi, l’organització decidirà com procedir

-En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica.

Annexes

Bases

Compartir