CONVOCATÒRIA | ESTRENA'T DANSA 2023
Fins al 26 de setembre

Obrim convocatòria per l’Estrena’t Dansa, el projecte de suport a la creació del Centre Cívic Casa Groga que, per una banda, dona visibilitat a les creacions d'artistes, grups i companyies tant emergents com professionals i, per l'altra, ofereix a les finalistes una via d'accés a les sales i festivals del circuit professional. 

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ 

 • La durada màxima de les propostes serà de 15 minuts. 

 • Només es podrà presentar a la selecció una peça per grup, que haurà d’estar autoritzada pels propietarisdels drets de imatge i representació. En tot cas, la responsabilitat de les autoritzacions dels drets d'imatge i representació recaurà en la companyia participant i s'entén autoritzades quan es presenta la peça 

 • Totes les persones menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals. 

 

INSCRIPCIÓ 

 • La inscripció a la mostra és gratuïta a través d’aquest enllaç 

 • Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotos i vídeos) 

 

RECEPCIÓ DE PROPOSTES 

 • Termini de presentació de les propostes: 26 de setembre  

 • Anunci de les peces seleccionades: 11 d’octubre  

 • Reunió tècnica: 25 d’octubre a les 19.30 h 

 • Data de la final: 10 de novembre a les 19 h 

 

SELECCIÓ I PREMIS 

Oferim a les companyies finalistes: 

*La selecció de les companyies finalistes corre a càrrec de professionals del món de la dansa. 

 • Una actuació a l’equipament aportant totes les condicions tècniques i el contacte amb programadors/es culturals.  

A les companyies guanyadores: 

*El públic serà l’encarregat d’escollir les dues companyies guanyadores  

 • Cadascuna de les companyies actuarà a un festival/sala especialitzada en dansa encara per determinar  

 

ALTRES APORTACIONS 

 • El CC Casa Groga proporcionarà personal tècnic i el material de llum i so de què disposa . De tot el material tècnic extra que calgui per l’actuacióse’n farà càrrec la companyia participant. 

 • L’organització es reserva el dret d’introduir modificacions per a millorar la mostra i resoldre qualsevol situació no prevista en aquestes bases. 

 • Elcalendari de la mostra està subjecte possibles canvis per motius aliens l’organització. Les companyies participants en seran degudament informades. 

 • Les companyies finalistes escomprometen autoritzar l’organitzacióo qualsevol mitjà de comunicació que participa en el concurs, a documentar gràficamenti a enregistrar un mínim de 15 minuts de l’actuació. Així mateix, les companyies  finalistes autoritzen la divulgació de la seva actuació en canals d'Internet, canals i lloc web del convocant, inclosa la retransmissió en streaming de la peça 

 • Les companyies finalistes es comprometen acceptar les condicions tècniques d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a la reunió tècnica prèvia a la mostra que tindrà lloc el dimecres 25 d’octubre a les 19.30 h 

 • En cap cas es pagaran dietes, desplaçament, material ni hi haurà cap retribució econòmica. 

 • La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. 

Compartir