CONVOCATÒRIA | ESTRENA'T CLOWN CABARET 2023
Fins a l'1 de febrer

Obrim convocatòria per l’Estrena’t Clown Cabaret. L’Estrena’t  és un cicle participatiu que promociona, fomenta i dona oportunitats a artistes, companyies i col·lectius escènics i obre les portes de l’exhibició professional a sales i festivals especialitzats. 

Amb aquesta nova disciplina de CLOWN CABARET volem donar visibilitat al llenguatge de clown i posar en valor els seus i les seves artistes. 

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ 

 • La durada màxima del fragment serà de 15minuts. 

 • Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per companyia, que haurà d’estar autoritzat pels propietaris dels drets d’imatge i de representació. En tot cas, la responsabilitat de les autoritzacions dels drets d'imatge i representació recaurà en la companyia participant i s'entén autoritzades quan es presenta la peça.  

 • Tots els menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals. 

 

CONSIDERACIONS 

 • La final tindrà lloc a l’interior, a la sala d’actes del Centre Cívic Casa Groga. 

 • Es valorarà que les propostes puguin ser representades tant en sala com a l’exterior. 

 

INSCRIPCIÓ 

 • La inscripció a la mostra és gratuïta través d’aquest enllaç. 

 • Cal adjuntar la fitxa tècnica de la peça i material gràfic (fotosi vídeos). 

 

RECEPCIÓ DE PROPOSTES 

 • Termini de presentació de les propostes: 1 de febrer  

 • Anunci de les peces seleccionades: 22 de febrer  

 • Reunió tècnica: 15 de març a les 19 h 

 • Data de la final: 31 de març a les 19 h 

 

SELECCIÓ I PREMIS 

Oferim a les companyies finalistes: 

*La selecció de les companyies finalistes corre a càrrec de professionals del món del clown i del circ. 

 • Una actuació a l’equipament aportant totes les condicions tècniques i el contacte amb programadors/es culturals.  

A les dues companyies guanyadores: 

*El públic serà l’encarregat d’escollir les dues companyies guanyadores 

* Totes dues actuacions seran remunerades  

Compartir