Taula Comunitària del Coll

taula comunitària

Taula Comunitària del Coll

La Taula Comunitària del Coll és un procés comunitari en el que intervenen diferents agents del territori que tenen per objectiu la construcció col·lectiva de projectes que suposin una resposta a les necessitats del barri. Per fer-ho, es duu a terme un treball en xarxa entre el veïnatge, les entitats, els serveis i equipaments i l’administració.

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura té com a objectiu donar suport als projectes culturals que duen a terme les entitats i col·lectius del barri i ser l’espai de gestió i coordinació de la Festa Major del Coll.

Aquesta comissió es reuneix el 1r dimecres de cada mes, de 18h a 19:30h, al Centre Cívic del Coll-La Bruguera.

Comissió de Cohesió Social
La Comissió de Cohesió Social treballa per millorar les relacions i generar espais de trobada per tot el veïnat, posant el focus en aquells segments de població que requereixen més atenció. Actualment treballa en la consolidació del Grup de costura, que es reuneixen els dijous per la tarda al Centre Cívic, i l'impuls d'un projecte de teatre comunitari.

Aquest grup es reuneix el darrer dimecres de cada mes, de 17h a 18:30h, al Centre Cívic del Coll - La Bruguera. 


Comissió de Salut Comunitària
La Comissió de Salut Comunitària treballa per promoure la salut de manera integral i des d’una mirada comunitària, entenent-la més enllà de l’àmbit mèdic tradicionalment entès. Així mateix, existeix la voluntat de realitzar aquesta feina implicant el veïnatge i les entitats, tot i que es tracta d’un repte que cal superar. A més a més dels projectes i activitats que neixen des del diagnòstic i la reflexió que fan les persones integrants de la Comissió, aquest grup és també l’espai on es facilita transmetre informacions del territori relatives a la salut comunitària. Així doncs, projectes com Vincles, Sóc gran, i què?, l’Acompanyament de lectura per a la gent gran, el Club de lectura que es duu a terme des de l’Espai de Gent gran del Coll.

Aquesta comissió es troba el segon divendres de cada mes, de 9h a 10:30h, al CAP Vallcarca-Sant Gervasi.

Comissió d'Educació
La Comissió d’Educació treballa per integrar l’educació de manera transversal, convertint-la en un eix intergeneracional. Així mateix, pretén donar resposta a les necessitats que es detecten i fer-ho des de la construcció col·lectiva. Alguns dels projectes que es treballen des d'aquest grup són les Jornades d'Educació del Coll, la Pista Recuperada del Coll i la Taula Rodona sobre Treball Comunitari.

Aquesta comissió es troba el tercer dimecres de cada mes, de 18h a 19:30h, al Centre Cívic del Coll-La Bruguera.

Comissió d'Urbanisme i Comerç
La Comissió d’Urbanisme i Comerç neix de la necessitat dels veïns i veïnes de decidir el seu propi model de barri. El gruix de gent que agrupa ha convertit aquesta comissió en un espai de consulta i validació de tots els projectes urbanístics que es duen a terme al Coll. Dos dels projectes que s’han discutit en aquesta comissió són l’Estudi de Mobilitat, diagnòstic que ofereix una visió global de les problemàtiques urbanístics del barri, i la Xarxa del Mapa Quotidià, eina de cartografia social complementària a l’estudi de mobilitat. A més a més, i a partir del debat sobre el model de barri del que tot seguit parlem, la Direcció de Serveis Tècnics del Districte de Gràcia ha assistit regularment a les trobades de la Comissió d’Urbanisme per tal d’anar consultant les noves a obres a realitzar al Coll i anar construint plegats un barri dissenyat per i pels veïns i veïnes.

Aquesta comissió es troba cada segon dimecres de cada mes, de 18h a 19:30h, al Centre Cívic del Coll-La Bruguera.

Compartir