Guerra i pau (Argumenta BCN)

Cicle de converses que busca el debat obert, amb conferències dinàmiques i participatives que fomenten la implicació activa del públic. Aquesta primavera reflexionem sobre la construcció de la pau i els conflictes globals:

Crim sense càstig? Alternatives a la justícia punitiva

Dijous, 4 de maig, a les 19.00h

Com plantejar respostes als conflictes que posin la reparació al centre?

Tenim incorporat el càstig com una via habitual per resoldre els conflictes, però potser hi ha altres camins que ens apropen més a la pau i a la justícia. En aquesta sessió reflexionarem sobre altres vies que ofereixin justícia i respostes a les persones que hagin patit un delicte o altres formes de dany. És possible un món sense presons? Podem construir altres formes de justícia que posin la reparació del dany per davant de la punició?

Inscripcions en línia: https://bit.ly/crim-sense-castig

Participen Aida C. Rodríguez i Mireia Salazar | Modera: Marta Ballesta 


Ecopacifisme: pau entre espècies i amb l’entorn

Dijous, 11 de maig, a les 19.00h

Com ens relacionem amb el medi ambient i amb altres animals ens fa caminar cap a la pau?

El pensament ecologista ha estat sempre molt lligat al pacifisme. L’ecosistema és un dels més damnificats en les situacions de guerra, amb l’ús més estès d’armes de destrucció massiva. Reflexionarem sobre com per construir una pau que sigui duradora i respongui a les injustícies, cal construir-la amb cura respecte al planeta i les altres espècies amb qui convivim.

Inscripcions en línia: https://bit.ly/ecopacifisme

Participen: José Luis Gordillo i Cooperativa La Raposa | Modera: Marta Ballesta


Fer memòria per construir la pau

Dijous 25 de maig, a les 19h

Com s'han d'articular el record i l'oblit per fer possible un entorn de pau?

En el nostre passat, hi trobem un munt de conflictes, i alguns poden haver quedat resolts però d’altres potser han quedat oberts o s’han volgut tapar amb l’oblit. Quines conseqüències té això en el nostre present i el nostre futur? Les societats democràtiques han de poder construir un relat sobre el passat que reconegui els danys i ajudi a caminar cap a un futur més just. Reflexionarem sobre com la memòria té un paper clau en la construcció de la pau.

Inscripcions en línia: https://bit.ly/fer-memoria-construir-pau

Participen: Marisela Montenegro i Eurom, Observatori Europeu de Memòries | Modera: Marta Ballesta


 Què és la pau?

Dijous, 8 de juny, a les 19.00h

 Quins significats té avui dia en un context de més bel·licisme en el món occidental?

La paraula pau pot tenir molts significats. Per això, en aquesta sessió ens preguntem què és la pau, què és la violència, què és el conflicte i com ens hi relacionem. La violència es pot contraposar al concepte de pau, però pot tenir diferents formes, intensitat i extensió. La pau és la simple absència de guerra o la consecució de l’harmonia de la persona amb si mateixa i el món que l’envolta? És quelcom que ens ve donat i que hem de defensar o que hem de lluitar per construir? 

Participen: Jordi Mir i M. Gabriela Serra | Modera:João França

 

Compartir