Residències escèniques Balandra

Bases de la convocatòria

Balandra és un projecte del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu fomentar la creativitat escènica i facilitar el desenvolupament dels projectes artístics per fusionar la creació i difusió de la cultura i oferir el Centre Cívic com un espai obert i cultural de referència al barri i a la ciutat.

Destinataris

Poden optar a Balandra totes les persones, companyies, entitats o col·lectius que ens presentin un projecte de qualsevol disciplina de les arts escèniques, de nova creació, no estrenats i amb vocació professional. Es valoraran els projectes amb les següents línies d’actuació, però no són requisits per poder-s’hi presentar:

 •  Feminismes
 •  Salut mental
 •  Alimentació
 •  Processos creatius comunitaris
 •  Orientades a públic familiar o infantil
 •  Dansa vertical

Dansa Vertical

El Centre Cívic El Sortidor disposa en una de les seva façanes de dotze ancoratges homologats per a la pràctica i assaig d’espectacles de dansa vertical. Per aquest cas les companyies han d’aportar, a més de la documentació següent:

 •  Assegurança de responsabilitat civil i accidents de totes les persones que en formen part i de les persones que puntualment hi col·laborin, pel desenvolupament de la seva activitat. A aquests efectes es presentarà, abans de l’inici de la residència, una còpia de les assegurances vigents per cobrir el pagament de les indemnitzacions que li puguin correspondre.
 •  El material necessari per a la pràctica de la dansa vertical.

Presentació de projectes

 •  Del 18 de maig al 7 de juliol de 2021.
 •  Omplint el formulari web, adjuntant-hi:
  1) Dossier artístic o descripció del projecte
  2) Especificació tècnica, en cas de tenir-la
  3) Currículum de la companyia i/o de les persones integrants
  4) Material gràfic i/o audiovisual de l’artista, grup o companyia

Condicions de la residència

El Centre Cívic El Sortidor aportarà a les companyies seleccionades

 •  Un espai de residència fins a 6 mesos d’assaig al centre. De setembre de 2021 a juliol de 2022.
 •  Reunions periòdiques amb la companyia durant la residència per valorar el procés de creació al centre.
 •  Espais de magatzem del centre. Un cop finalitzat el període de residència, la companyia es compromet a retirar el seu material. En cas contrari, aquest serà destruït.
 •  Difusió del projecte en les xarxes socials del centre durant la residència de la companyia.
 •  El material tècnic per a la posada en escena dels projectes:

- Tarima de 5x6m (si les condicions d’aforament de sala ho permeten)

- Taula de llums i so

- Il·luminació i so i regidoria de l’acte

Les companyies es comprometen a:

 •  Acordar una contraprestació dins les línies d’actuació i programació del centre.
 •  Fer constar el suport explícit del Centre Cívic el Sortidor en el material dels projectes seleccionats.
 •  Fer difusió del projecte mentre es duu a terme la residència en el centre.
 •  Respectar la normativa de les sales.

Jurat

El Jurat seleccionarà un total de 10 projectes i fins a tres més de dansa vertical per a residir al Centre Cívic El Sortidor.

Calendari

 • Presentació de projectes: del 18 de maig al 7 de juliol de 2021
 • Selecció de projectes: del 7 al 16 de juliol de 2021 (durant aquest període el centre pot convocar a la companyia a reunió, no essent aquesta vinculant a la selecció final).
 • Resultats de la convocatòria: 22 de juliol de 2021

On: Centre Cívic El Sortidor
Adreça: Plaça del Sortidor, 12

Telèfon: 934434311
Email: ccelsortidor@bcn.cat

Compartir