Bases Balandra 2022

Bases de la convocatòria

Balandra és un projecte del Centre Cívic El Sortidor que té com a objectiu fomentar la creativitat escènica i facilitar el desenvolupament dels projectes artístics per fusionar la creació i difusió de la cultura i oferir el Centre Cívic com un espai obert i cultural de referència al barri i a la ciutat.

Destinataris

Poden optar a Balandra totes les persones, companyies, entitats o col·lectius que ens presentin un projecte de qualsevol disciplina de les arts escèniques, de nova creació, no estrenats i amb vocació professional. Es valoraran els projectes amb les següents línies d’actuació, però no són requisits per poder-s’hi presentar:

Feminismes

Projectes que versin sobre el paper de la dona en la cultura, la societat, la història o altres àmbits, que incorporin perspectiva LGTBI+, etc.

Salut i salut mental

La salut com a tema cultural o la cultura com a eina de prevenció i font de benestar. Poden ser projectes de recerca però també que s’obrin a col·laboracions comunitàries.

Processos comunitaris

El Sortidor és un centre enxarxat amb el barri que permet la creació de projectes artístics comunitaris en la línia de la democratització cultural i l’art com a eina de transformació social i col·lectiva. Els projectes que es presentin en aquesta modalitat han d’explicar si tenen ja contactes fets o necessitarien orientació.

Alimentació i gastronomia

El centre compta amb un projecte específic sobre cultura i alimentació i amb una cuina equipada. Es valoraran possibles sinergies amb aquesta línia.

Orientades a públic familiar o infantil

El centre compta amb un cicle d’activitats culturals familiars i desenvolupa diferents col·laboracions amb altres serveis i equipaments educatius del barri.

Dansa Vertical

El Centre Cívic El Sortidor disposa en una de les seva façanes de dotze ancoratges homologats per a la pràctica i assaig d’espectacles de dansa vertical. Per aquest cas les companyies han d’aportar, a més de la documentació anterior:

 • Assegurança de responsabilitat civil i accidents de totes les persones que en formen part i de les persones que puntualment hi col·laborin, pel desenvolupament de la seva activitat. A aquests efectes es presentarà, abans de l’inici de la residència, una còpia de les assegurances vigents per cobrir el pagament de les indemnitzacions que li puguin correspondre.
 • El material necessari per a la pràctica de la dansa vertical.
 • Del 6 al 28 de juny de 2022.
 • Omplint el formulari web, adjuntant-hi:

Presentació de projectes

-       Dossier artístic o descripció del projecte, amb calendari orientatiu

-       Especificació tècnica, en cas de tenir-la

-       Currículum de la companyia i/o de les persones integrants

-       Fotos de l’artista, grup o companyia, per a la seva difusió i enllaços als vídeos.

Condicions de la residència

El Centre Cívic El Sortidor aportarà a les companyies seleccionades

 • Una residencia de fins a 6 mesos de setembre de 2022 a juliol de 2022, sempre atenent les necessitats entre companyies i altres usos de les sales i la disponibilitat dels espais i dins els horaris del centre (de dilluns a divendres de 8.30 a 22 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 21 h i diumenges de 10 a 14h; agost tancat), tot i que preferentment matins i fins les 18h.
 • Els espais del centre, ja siguin sales de treball, sales d’expressió corporal, el pati, la paret externa o la cuina (per a projectes que ho requereixin).
 • Reunions periòdiques amb la companyia durant la residència per valorar el procés de creació al centre.
 • Espais de magatzem del centre. Un cop finalitzat el període de residència, la companyia es compromet a retirar-lo. En cas contrari, aquest serà destruït.
 • Difusió del projecte en les xarxes socials del centre durant la residència de la companyia.
 • El material tècnic per a la posada en escena dels projectes a la sala d’actes del centre, a més de regidoria per llums i so pel dia de la mostra.

Les companyies es comprometen a:

 • Acordar una contraprestació dins les línies d’actuació i programació del centre.
 • Fer constar el suport explícit del Centre Cívic el Sortidor en el material dels projectes seleccionats.
 • A fer difusió del projecte mentre es duu a terme la residència en el centre.
 • Respectar la normativa de les sales.
 • Signar i complir l’acord de residencia.

Jurat i criteris de valoració

El Jurat seleccionarà un total de 10 projectes i fins a tres més de dansa vertical per a residir al Centre Cívic El Sortidor. Dels projectes presentats, el centre cívic en farà una selecció atenent l’adequació tècnica. Es comptarà amb una comissió composta per:

 • Mercat de les Flors
 • Teatre Dau al Sec
 • Institut del Teatre
 • Centre Cívic El Sortidor
 • Presentació de projectes: del 2 al 28 de juny de 2022
 • Selecció de projectes i resolució: juliol de 2022
 • Entrevistes amb les companyies i grups seleccionats: setembre de 2022
 • Residències: entre setembre de 2022 i juliol de 2023, segons les necessitats

Calendari

 • Presentació de projectes: del 2 al 28 de juny de 2022
 • Selecció de projectes i resolució: juliol de 2022
 • Entrevistes amb les companyies i grups seleccionats: setembre de 2022
 • Residències: entre setembre de 2022 i juliol de 2023, segons les necessitats

On: Centre Cívic El Sortidor
Adreça: Plaça del Sortidor, 12

Telèfon: 934434311
Email: ccelsortidor@bcn.cat

Compartir