Convocatòria d'escèniques

Convocatòria de residència per creació d’un espectacle infantil

0

El Centre Cívic Guinardó està compromès amb els processos de creació i vol dotar als artistes de recursos i d’un entorn d’intercanvi de coneixement. S’obre una convocatòria de residència artística per a la creació d’un espectacle infantil durant el curs 2023-2024 amb una dotació per ajuda a la producció de 400 € (abans d’imposts).

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre del 2023.

Inscripció a través del formulari: forms.gle/if2VmLzPbqBhaRYV6

 Què ofereix el centre cívic?

6 hores de cessió d’espai setmanal gratuït durant el curs 2023-2024.

Representació de l’espectacle creat dins del cicle d’espectacles infantils durant la tardor del 2024.

Difusió externa de la presentació del projecte a través dels nostres canals de comunicació, amb la col·laboració de la companyia que s’implicarà en la seva distribució.

400 € (abans d’impostos) per ajuda a la producció.

 Què ha d’aportar la companyia o artista?

Currículum artístic de la companyia o artista, o  breu descripció de la seva trajectòria.

Dossier de l’espectacle que es vol crear (descripció/sinopsi, necessitats tècniques, etc.).

Calendari de producció.

En cas de tenir treballs anteriors, un parell d’enllaços on poder visionar-los.

Qualsevol altra documentació que la companya consideri que ajudi a la comprensió del projecte.

Sistema de selecció:

L’equip del Centre Cívic Guinardó es reunirà a finals de setembre per valorar les propostes rebudes; i a partir del 2 d’octubre es comunicarà la resolució als/les sol·licitants.

Condicions de participació:

Les companyies seleccionades hauran d’estrenar l’espectacle creat al cicle d’espectacles infantils del centre cívic durant la tardor del 2024.

Les companyies seleccionades hauran de signar un acord amb el centre cívic on s’especificaran les condicions de la residència.

Es faran reunions periòdiques amb l’equip del centre cívic per supervisar el procés de creació dels projectes de les companyies residents.

L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases. La inscripció a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Comments

Comments are closed.