Guinardó a escena

Convocatòria de residències d’arts escèniques

0

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D’ARTS ESCÈNIQUES

Del 17 de novembre al 17 de desembre del 2023.

Inscripció a través del formulari

El programa de residències del Centre Cívic Guinardó està dirigit a companyies amateurs i artistes en vies de professionalització, que necessiten espai per la creació o l’assaig del seu projecte escènic.

Aquesta convocatòria especial ofereix un període de residència de quatre mesos, de gener a abril de 2024.

Què ofereix el centre cívic?

6 hores de cessió d’espai setmanal gratuït durant maig i juny.

Representació del projecte creat dins del cicle del Guinardó a Escena durant el mes de maig del 2024.

5 hores de tècnic de sala el dia de la representació.

Difusió externa de la presentació del projecte a través dels nostres canals de comunicació, amb la col·laboració de la companyia que s’implicarà en la seva distribució.

Què ha d’aportar la companyia o artista?

Currículum artístic de la companyia o artista, o  breu descripció de la seva trajectòria.

En cas de tenir-ne, dossier de l’obra que es vol crear (sinopsi, necessitats tècniques, etc.).

Calendari de producció.

En cas de tenir treballs anteriors, un parell d’enllaços on poder visionar-los.

Qualsevol altra documentació que la companya consideri que ajudi a la comprensió del projecte

Sistema de selecció:

L’equip del Centre Cívic Guinardó es reunirà a finals de juny per valorar les propostes rebudes; i a partir del 20 de desembre es comunicarà la resolució als/les sol·licitants.

Les propostes que l’equip del centre considerin que s’ajusten als criteris, però no hagin estat seleccionades per manca de disponibilitat d’espais, passaran a una llista d’espera per ser admesos/es quan hi hagi disponibilitat.

Condicions de participació:

Les companyies seleccionades hauran de fer una actuació no remunerada al cicle Guinardó a Escena com a  contraprestació.

Les companyies seleccionades hauran de signar un acord amb el centre cívic on s’especificaran les condicions de la residència.

Les companyies seleccionades hauran d’assistir obligatòriament a la comissió trimestral de treball del  Guinardó a Escena que organitza l’equip del centre cívic.

L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases. La inscripció a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Comments

Comments are closed.