Convocatòria d'escèniquesGuinardó a escena

Convocatòria de residències d’arts escèniques

0

CONVOCATÒRIA ESPECIAL DE RESIDÈNCIES D’ARTS ESCÈNIQUES PRIMAVERA 2022

Del 29 de març al 18 d’abril del 2022.
CONVOCATÒRIA TANCADA

El programa de residències del Centre Cívic Guinardó està dirigit a companyies amateurs i artistes en vies de professionalització, que necessiten espai per la creació o l’assaig del seu projecte escènic.
Aquesta convocatòria especial ofereix un període de residència de dos mesos, maig i juny del 2022.

Què ofereix el centre cívic?
6 hores de cessió d’espai setmanal gratuït durant maig i juny.
Representació del projecte creat dins del cicle del Guinardó a Escena durant octubre, novembre i desembre del 2022.
Hores de tècnic de sala el dia de la representació.
Difusió externa de la presentació del projecte a través dels nostres canals de comunicació. Igualment la companyia s’implicarà en la seva distribució.

Què ha d’aportar la companyia o artista?
Currículum artístic de la companyia o artista, o breu descripció de la seva trajectòria.
En cas de tenir-ne, dossier de l’obra que es vol crear (sinopsi, necessitats tècniques, etc.).
Calendari de producció.
En cas de tenir treballs anteriors, un parell d’enllaços on poder visionar-los.
Qualsevol altra documentació que la companya consideri que ajudi a la comprensió del projecte.

Sistema de selecció:
L’equip del Centre Cívic Guinardó es reunirà del 19 al 22 d’abril per valorar les propostes rebudes; i a partir del 23 d’abril es comunicarà la resolució als/les sol·licitants.

Les propostes que l’equip del centre considerin que s’ajusten als criteris però no hagin estat seleccionades per manca de disponibilitat d’espais, passaran a una llista d’espera per ser admesos/es quan hi hagi disponibilitat.

Condicions de participació:
Les companyies seleccionades hauran de fer una actuació no remunerada al cicle Guinardó a Escena com a contraprestació.
Les companyies seleccionades hauran de signar un acord amb el centre cívic on s’especificaran les condicions de la residència.
Les companyies seleccionades hauran d’assistir obligatòriament a les comissions de treball del Guinardó a Escena que organitza l’equip del centre trimestralment.

Comments

Comments are closed.