Raconet

Situat a l’antiga sala de lectura, el Raconet va néixer per centrar-se en el camp de l’alfabetització digital. És a dir, per mirar de reduir en el seu entorn directe l’anomenada “fractura digital” i acostar al barri les infinites possibilitats que ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (nTICs), parant, a més, especial atenció a les aplicacions en el camp de l’accés a la cultura i la creativitat.

La sala ofereix dos serveis principals. Per una banda, els tallers trimestrals d’introducció a la Informàtica i tecnologies diverses, tant d’Internet com relacionades amb la creació digital.

D’altra banda, obrim la sala en un horari d’autoservei a disposició de qualsevol usuari, ja sigui assidu o no i de manera gratuïta. Un espai de temps en que tothom pot accedir i treballar lliurement amb els ordinadors de la sala, amb connexió a Internet. Ideal per l’aprenentatge autodidacte, per pràctiques lliures per als alumnes dels tallers, o bé, per la realització de petites tasques i recerques quan a casa no es disposa de connexió a Internet.

Compartir