Convocatòria de residències d'arts escèniques 2020-2021
De setembre del 2020 a maig del 2021

 El programa de residències del Centre Cívic Guinardó està dirigit a companyies amateurs i artistes en vies de professionalització, que necessiten  espai per la creació o l’assaig del seu projecte escènic.

 

Què ofereix el centre cívic?

 • 6 hores de cessió d’espai setmanal gratuït durant 3 mesos, amb la possibilitat de prorrogar dos trimestres més com a màxim.
 • Representació del projecte creat dins del cicle del Guinardó a Escena.
 • Hores de tècnic de sala el dia de la representació.
 • Difusió externa de la presentació del projecte a través dels nostres canals de comunicació. Igualment la companyia s’implicarà en la seva distribució.

 

Què ha d’aportar la companyia o artista?

 • Currículum artístic de la companyia o artista, o  breu descripció de la seva trajectòria.
 • En cas de tenir-ne, dossier de l’obra que es vol crear (sinopsi, necessitats tècniques, etc.).
 • Calendari de producció.
 • En cas de tenir treballs anteriors, un parell d’enllaços on poder visionar-los.
 • Qualsevol altra documentació que la companya consideri que ajudi a la comprensió del projecte.

 

Sistema de selecció:

 • L’equip del Centre Cívic Guinardó es reunirà la primera setmana de cada mes per valorar les propostes rebudes. A diferencia de la resta de mesos, al setembre el període de recepció de propostes finalitzarà el dia 20.  Abans del dia 10 de cada mes es comunicarà la resolució als/les sol·licitants.
 • Les propostes que l’equip del centre considerin que s’ajusten als criteris però no hagin estat seleccionades per manca de disponibilitat d’espais, passaran a una llista d’espera per ser admesos/es quan hi hagi disponibilitat.

 

Condicions de participació:

 • Les companyies seleccionades hauran de fer una actuació al Guinardó a Escena com a  contraprestació, en cas que no es pugui fer una actuació es pactarà amb l’equip del centre quina serà la contraprestació.
 • Les companyies seleccionades hauran d’assistir obligatòriament a les comissions de treball del  Guinardó a Escena que organitza l’equip del centre trimestralment.

Compartir