Convocatòria de residència per espectacles infantils
Presentació de propostes fins al 27 d’octubre del 2019.

El Centre Cívic Guinardó està compromès amb els processos de creació i volem dotar als artistes de recursos i d’un entorn d’intercanvi de coneixement. Aquest any posem en marxa una convocatòria de residències per a companyies d’espectacles per al públic infantil i familiar.

Oferim durant 9 mesos (previ acord entre el centre cívic i la companyia), un espai de 50 m2, amb equip de so i possibilitat de miralls i terra de parquet, per la creació d’un espectacle que serà programat al centre cívic Guinardó al trimestre de tardor del 2020. La remuneració d’aquesta contractació serà de 400 € abans d’impostos, que es pagaran després de l’actuació.

  • Per poder participar en la convocatòria cal omplir la fitxa de sol·licitud.
  • Per poder participar en la convocatòria cal presentar un dossier que ha d’incloure:

- proposta de treball: descripció del projecte, justificació, tècniques aplicades, tractament, fitxa artística i tècnica.

- calendari de treball: disponibilitat d’horaris, espai requerit i necessitats tècniques dels assajos.

- necessitats tècniques per l’estrena de l’espectacle.

- material de creacions anteriors.

- currículum de la companyia i dels integrants d’ aquesta.

 

  • L’horari i espai a utilitzar en la residència, es pactarà entre la companyia i les possibilitats del centre.
  • En casos puntuals i per necessitat del centre cívic, aquest es reserva el dret  de moure a la companyia d’espai  o d’horari.
  • Es faran reunions periòdiques amb el centre cívic de supervisió del procés de creació dels projectes de les companyies residents.
  • En centre cívic seleccionarà entre un i tres projectes d’ entre totes les propostes presentades a la convocatòria.
  • El centre cívic es reserva el dret de deixar deserta la convocatòria si no considera adient cap de les propostes.
  • Un cop rebudes les propostes i feta la selecció es concertarà una reunió amb les companyies. Es farà la signatura d’acords i compromisos entre els sol·licitants i el centre cívic.
  • Les companyies no seleccionades seran degudament informades per correu electrònic.
  • Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels canvis.

 

Convocatòria oberta a partir de: 2 d’octubre del 2019.

Data límit de presentació  de propostes: 27 d’octubre del 2019.

Informació i inscripcions a: informacio@ccguinardo.cat

Compartir