Tallers de Tardor 2020
Inscripcions a partir del 21 de setembre a les 9.30 h.

Inscripcions a partir del dilluns 21 setembre a les 9.30 h.

Presencialment a la recepció del Centre Cívic Guinardó o a la web del centre cívic.

 

 • L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. En cap cas s’acceptarà efectiu.
 • Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.
 • Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre es reserva el dret d’anul·lar el taller. La devolució de l’import es farà durant la setmana següent a l’inici programat del taller.
 • El centre es reserva el dret d’admissió cap a aquelles persones que no respectin la feina del professorat i personal del centre, així com el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
 • Les inscripcions per a persones en situació d’atur o discapacitat es faran presencialment del 21 de setembre al 2 d’octubre.
 • Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptarà cap baixa.
 • El primer dia d’inscripcions, cada persona podrà fer, com a màxim, dues inscripcions per taller.
 • La setmana del 14 de setembre oferirem una programació de tallers gratuïts per tal que podeu provar si us interessa seguir-los de forma trimestral.
 • Tots els tallers estan dirigits a persones majors d’edat, excepte en aquells casos que s’indiqui el contrari. 
 • A causa de la situació sanitària, les places als tallers es veuran afectades per tal de mantenir les mesures adoptades per les autoritats sanitàries.
 • Els tallers seran presencials, si no s'indica el contrari. En cas que alguna de les sessions no es pugui realitzar presencialment, es realitzaran en línia.

 

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l'activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l'accés a l'equipament) aquesta activitat s'adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d'hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l'import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l'activitat. 
 

 

Compartir