NORMATIVA I FUNCIONAMENT TALLERS CULTURALS

NORMATIVA I FUNCIONAMENT DELS TALLERS CULTURALS

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

•Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per al 2019.

•La inscripció pot fer-se de forma presencial al centre cívic o via on-line a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•El pagament del taller es farà amb targeta o per imposició bancària. No s'acceptaran diners en efectiu.

•En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 2 dies.

•El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari.

•El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció mitjançant targeta o ingrés bancari, del 6 al 9 d'abril.

•En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar durant el període de devolucions (del 6 al 9 d'abril). Un cop iniciats els tallers, dimarts 14 d'abril, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, sempre que hi hagi plaça disponible.

•Una vegada finalitzat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a les persones que presentin un informe mèdic o de canvi d'horari de feina que demostri que no poden realitzar el taller. El justificant s'haurà d'entregar com a data màxima el dilluns 20 d'abril. Fora d'aquest termini no es retornarà l'import de la inscripció

•Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.

•Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs.

•Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no s'interrompran els tallers, únicament els dies festius de calendari no es faran els cursos. Aquest trimestre, l'1 de maig i l'1 de juny són festius i no hi haurà activitat. Aquestes festivitats ja estan comptades a les sessions de les activitats.

•Cal indicar al/la professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

•El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.

•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

 

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

 

 

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de manera presencial i presentar al moment la documentació requerida en cada cas.

• El descompte només és aplicable a un taller al trimestre (no inclou seminaris ni els intensius de juliol).

  • Descompte per aturats: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida laboral, ambdós documents han d’estar actualitzats.
  • Descompte per família nombrosa i monoparental: fotocopia del carnet acreditatiu.
  • Descompte per famílies perceptores del PIRMI: documentació acreditativa.
  • Descompte per discapacitat: documentació acreditativa

On: CENTRE CÍVIC LA SAGRERA
Adreça: C/ Martí Molins 29

Telèfon: 933 511 702
Email: cclasagrera@bcn.cat

Compartir