NORMATIVA I FUNCIONAMENT TALLERS CULTURALS

INSCRIPCIONS OCTUBRE-DESEMBRE 2020

 

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

A causa de la situació excepcional que estem vivint amb la Covid19, hem adaptat les activitats del centre a la nova situació. Aquesta adaptació, comporta la reducció del nombre d’activitats i la reducció del nombre de places en cadascuna d’elles, per tal de garantir les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

Per aquests motius, la inscripció als tallers, seminaris i itineraris d’aquest trimestre Octubre-Desembre es faran de la següent forma:

 

INSCRIPCIONS

Del 30 de setembre al 23 d'octubre. No es faran inscripcions fora de les dates establertes.

  • Inscripcions ONLINE preferiblement.
  • Opció d’inscripció presencial amb CITA PRÈVIA.
  • Inici inscripcions: dimecres 30 de setembre a les 10 h, tant per les inscripcions web com per les presencials.
  • Les inscripcions presencials al centre seran EXCLUSIVAMENT per a persones amb descomptes: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, caldrà aportar tota la documentació en el moment de la inscripció.

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera

Inici de les activitats: A partir del dilluns 19 d'octubre.

 

NORMATIVA GENERAL D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

•Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per al 2020.

•La inscripció pot fer-se de forma presencial al centre cívic o via on-line a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•El pagament del taller presencialment es farà amb targeta o per imposició bancària. No s'acceptaran diners en efectiu.

En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 48 hores.

•El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció del 13 al 16 d'otubre.

•En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar durant el període de devolucions (del 13 al 16 d'otubre). Un cop iniciats els tallers, dilluns 19 d'octubre, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos, sempre que hi hagi plaça disponible.

•Una vegada finalitzat el període de devolucions, no es retornaran els diners de la inscripció, excepte a les persones que presentin un informe mèdic o de canvi d’horari de feina que demostri que no poden realitzar el taller. El justificant s’haurà d’entregar com a data màxima el divendres 23 d'octubre. Fora d’aquest termini no es retornarà l’import de la inscripció.

•Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.

Activitats híbrides: aquest trimestre es prioritzarà la formació presencial però, si per motius sanitaris el centre no pot obrir, s’oferirà la mateixa activitat online, sempre que sigui possible

•Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari/ària, dins del trimestre en curs.

•Aquest trimestre: el 7 i el 8 de desembre no hi haurà activitat. Aquestes festivitats ja estan comptades a les sessions de les activitats.

•Cal indicar al/la professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

•El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic.

•Als tallers d’activitat física caldrà dur la pròpia màrfega i el material que indiqui el professorat.

•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA D’INSCRIPCIONS ON-LINE

•Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•Inici inscripcions: dimecres 30 de setembre a partir de les 10 h.

•Per a totes les activitats les places són limitades.

•Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat/ada com a usuari/ària de l’equipament.

La subvenció d’atur i la subvenció per a persones amb discapacitat no estan disponibles en línia.

 

TARIFES REDUÏDES

• Per acollir-se a les tarifes reduïdes caldrà fer la inscripció de manera presencial i presentar al moment la documentació requerida en cada cas. Caldrà que empleneu i signeu un document indicant que ens proporcioneu aquesta documentació.

• El descompte només és aplicable a un taller al trimestre.

• Descompte per aturats/ades: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida    laboral, ambdós documents han d’estar actualitzats.

• Descompte per família nombrosa i monoparental: fotocopia del carnet acreditatiu.

• Descompte per famílies perceptores del PIRMI: documentació acreditativa.

• Descompte per discapacitat: documentació acreditativa i certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Per consultar els tallers, clica AQUÍ

 

On: CENTRE CÍVIC LA SAGRERA
Adreça: C/ Martí Molins 29

Telèfon: 933 511 702
Email: cclasagrera@bcn.cat

Compartir